Nadzór budowy. KBTUREK

O firmie

Zajmuję się kontrolą i przeglądami budynków, prowadzę również budowy w charakterze kieorwnika budowy lub inspektora nadzoru.

Produkty

- przeglądy kontrole okresowe roczne budynków
- przeglądy kontrole okresowe pięcioletnie budynków
- kierownik budowy
- inspektor nadzoru inwestorskiego